x

איך נפלו גיבורים (הצבי ישראל), קנטטה – גירסה II

אופוס: 340 שנה: 1965 
הרכב
בריטון, מקהלה מעורבת, מיתרים, 3 קרנות וטימפני
אורך היצירה
לא ידוע

איור בכתב ידו של לברי לקנטטה ״איך נפלו גיבורים״

הערה: בשנת 1937 לברי חיבר את הגרסה הראשונה של הקנטטה, אופוס 41 – ״הצבי ישראל״ לבריטון, מקהלה ותזמורת סימפונית. בשנת 1965 לברי תיזמר את הקנטטה מחדש כאופוס 340 לבריטון, מקהלה, תזמורת מיתרים, 3 קרנות וטימפני.

הקלטה: אין

מלים: שמואל ב' פרק א', י"ט

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036496230205171, 990036496250205171, 990038356620205171