x

סוויטה לנבל, כינור ובסון

אופוס: 310 שנה: 1962 
הרכב
הרכב קאמרית
אורך היצירה
9:00 דקות
תווים
סוויטה לנבל, כינור ובסון : סט מלא₪85.06

פרקים:

  1. מזמור לדוד
  2. ריקוד חתונה תימני
  3. אלגרו ויואצ'ה

הקלטה: אין

מו״ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר: כתב היד של הסוויטה לנבל, כינור ובסון נמצא בספרייה של האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים.
מאחר וכתב היד המקורי נמצא באקדמיה, סביר להניח שהיצירה הוזמנה ע״י הרכב לנבל, כינור ובסון, אולם איננו יודעים מי היו הנגנים המקוריים.

ליצירה שלושה פרקים:
1. מזמור לדוד
2. ריקוד חתונה תימני (עיבוד של הפרק מתוך מחולות יהודיים אופוס 190/192)
3. אלגרו ויואצ'ה