x

סוויטת רדיו

פרקים:

  • רוסי
  • מנואט
  • ערבי
  • סיני
  • אמריקה
  • פינאלה

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035289990205171

פרטים נוספים: לברי הוזמן לכתוב מספר סוויטות לתוכנית רדיו. אנחנו לא יודעים את הנושא של כל תוכנית. עם זאת, אנו רואים שכל סוויטה כוללת עיבודים של מנגינות ידועות ויצירות מקוריות בסגנונות שונים.