x

רביעייה לכלי קשת

אופוס: 108 שנה: 1939 
הרכב
רביעיית מיתרים
אורך היצירה
לא ידוע

תוכניה מהבכורה של יצירתו של לברי, ״רביעייה לכלי קשת״, אופוס 108 בקונצרט באולם בית ברנר בתל אביב מתאריך 23 באפריל, 1940

הקלטה: אין

תווים: עדיין לא נמצאו. אנא עזרו לנו לאתר את התווים של יצירה זו

תקציר: הרביעייה לכלי קשת אופוס 108 מתועדת הספר האופוסים אך לברי לא שמר את התווים.
התוכניה מביצוע הבכורה כוללת תיאור היצירה. ראוי לציין שבין הנגנים המשתתפים בקונצרט מופיעים המלחינים המובילים בעת ההיא: פאול בן-חיים, עדן פרטוש ויהויכין סטוצ'בסקי.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצוע הבכורה של היצירה היה בשנת 1940. כמו כן, רביעיית וייסגרבר ביצעה את הרביעייה באותה השנה.