x

שני פרליודים לתזמורת כלי מיתר

אופוס: 24 שנה: 1931 
הרכב
תזמורת מיתרים
אורך היצירה
10:30 דקות
תווים
שני פרלודים לתזמורת מיתרים : סט מלא₪77.97
שני פרלודים לתזמורת מיתרים : פרטיטורה בלבד₪42.53

הקלטה: אין

מו״ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר: היצירה ״שני פרליודים לתזמורת כלי מיתר״ נכתבה עבור התיאטרון היהודי בריגה כפתיחה להצגה. אין בידינו תיעוד של שם המחזה.
בשנת 1936, אחרי עלייתו לישראל, לברי תיזמר את הפרליוד הראשון לתזמורת סימפונית עבור קונצרט של תזמורת שירות השידור של פלשתינה.

למטרת מחקר: על התווים ציין לברי שהיצירה נכתבה בשנת 1934 אולם במחברת האופוסים הוא תיעד הופעה בריגה בשנת 1931. אנו מאמינים שהיצירה אכן נכתבה ובוצעה לראשונה בשנת 1931. לברי, שמאוחר יותר העתיק את התווים מחדש, כנראה רשם בטעות 1934 במקום תאריך כתיבת היצירה.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירות בוצעו ב:

  • התיאטרון היהודי בריגה – 1931
  • קונצרט התזמורת הסימפונית של ריגה בתיאטרון היהודי בריגה – 5 בפברואר 1933
  • קונצרט התזמורת הסימפונית של ריגה בתיאטרון היהודי בריגה – 1935
  • תזמורת הרדיו ירושלים – 18 במאי 1936
  • תזמורת הרדיו ירושלים – 9 בנובמבר 1936
  • תזמורת שירות השידור של פלשתינה 1936
  • תזמורת שירות השידור של פלשתינה 29 ביוני, 1937