x

קטגוריה: עיבודים

קטעים לתזמורת (10 שירים)

פרקים: זאת אדמתי, אופוס 207 שיר ערש, אופוס 48 סירתי, אופוס 50 דבקה צעד שמשון, אופוס 214 שיר אהבה, אופוס 231 שיר רועים, אופוס 208 בואה דודי, אופוס 222 שיר הקוצרים הורה, אופוס 206.3 הקלטה: אין כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 997009877580605171 תקציר: נכתב עבור "קול ישראל" (רשות השידור)…


קראו עוד