x

איך נפלו גיבורים (הצבי ישראל), – II

אופוס: 340 שנה: 1965 
הרכב
בריטון, מקהלה מעורבת, מיתרים, 3 קרנות וטימפני
אורך היצירה
לא ידוע

איור בכתב ידו של לברי לקנטטה ״איך נפלו גיבורים״

הערה: בשנת 1965 הלחין מרק לברי קנטטה "איך נפלו גיבורים (הצבי ישראל), – II", אופוס 340 – ”הצבי ישראל“ לבריטון, מקהלה, כלי מיתר, 3 קרנות וטימפני. זו הייתה הפעם השנייה הוא השתמש באותו טקסט. בשנת 1937 הלחין לברי את הקנטטה איך נפלו גיבורים (הצבי ישראל), קנטטה – I, אופוס 41, לסולו בריטון/רביעיית גברים ותזמורת סימפונית.

למרבה הצער, בעת שגירסת הפסנתר של היצירה קיימת, רוב הפרטיטורה התזמורתית אבדה. אנחנו מקווים שהיא תימצא…

הקלטה: אין

מלים: שמואל ב' פרק א', י"ט

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036496230205171, 990036496250205171, 990038356620205171