x
Violin and Piano

ארבעה קטעים לכינור ופסנתר

אופוס: 236 שנה: 1950 
הרכב
כינור ופסנתר
אורך היצירה
9:55 דקות
תווים
ארבעה קטעים לכינור ופסנתר : סט מלא₪63.79

אפרת – דני – אמא – ורדה

מתוך: Hebrew Melodies, Jewish Music for Violin and Piano (ניתן לרכוש ב-Amazon)
מרים קרמר, כנור
סיימון אובר, פסנתר

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
לאחר לידת בתו הצעירה, כתב לברי ארבעה קטעים קצרים שתיארו את אופיים ואישיותם של בני המשפחה: רעייתו הלנה (אמא), ושלושת ילדיו (אפרת, דן, ורדה).
את היצירה ניגן לברי לראשונה על הפסנתר בביתו, בלוויית חבר כנר, במהלך מפגש משפחתי. לאחר נגינת כל פרק בחן את בני המשפחה מי היה נושא הפרק; השאלה הייתה קלה, והם ענו נכונה על כולן.
היצירה כוללת ארבעה פרקים:

  • Moderato – אפרת
  • Marcia – דני
  • Adagio (שיר ערש) – אמא
  • Vivace – ורדה