x

גליל, סוויטה לתזמורת קטנה

אופוס: 62 שנה: 1938 
הרכב
תזמורת קטנה:pic/fl, cl/bcl, tpt, pn, snare drum,str
אורך היצירה
16:00 דקות
תווים
גליל, סוויטה לתזמורת קטנה : סט מלא₪368.58
גליל, סוויטה לתזמורת קטנה : פרטיטורה בלבד₪184.29

אנדנטה – קאראוואן (שיירה) – הורה

תגים: סוויטה

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036495990205171, 990036496040205171

תקציר: היצירה בוצעה לראשונה ביום 5 במאי, 1938.