x

הלוח השבור

אופוס: 347 שנה: 1965 
אורך היצירה
לא ידוע
תגיות

הקלטה: אין

מלים: שמואל הופרט

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990024238230205171 (Shabtai Petrushka's estate)

פרטים נוספים: אין בידינו את תווי היצירה, רק עיבוד שנעשה על ידי שבתאי פטרושקה.

תקציר: המידע היחיד במחברת האופוסים שלו לברי רשם שהיצירה היא "אופרה לילדים".