x

וריאציות למקהלה ותזמורת

שנה: 1956 
הרכב
מקהלה, תזמורת סימפונית:pic,1,2/eh,2,2-2,2,1,0-timp+1-pn-str
אורך היצירה
10:00 דקות
וריאציות למקהלה ותזמורת – דף פתיחה

וריאציות למקהלה ותזמורת – דף פתיחה

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036491870205171, 990036491830205171, 990036491840205171

תקציר:

מרק לברי הלחין את היצירה "וריאציות למקהלה ותזמורת" במיוחד עבור המקהלה שלו, מקהלת קול ציון לגולה. זו אחת מהיצירות אותן שכח לברי לרשום במחברת האופוסים שלו ולפיכך אין לה מספר אופוס. בסוף הפרטיטורה, ליד חתימתו, לברי ציין את התאריך – 5 באוקטובר 1956.

וריאציות למקהלה ותזמורת – דף אחרון

וריאציות למקהלה ותזמורת – דף אחרון

היצירה מורכבת משמונה עשר פרקים קצרים: נושא, 16 וריאציות ופינאלה. המקהלה כולה שרה בפרק הנושא ובפינאלה. בוריאציות I עד VI לברי מציג כל קול בנפרד ויתר הפרקים מורכבים משילובים שונים של הקולות.
נושא: סופרן, מצו-סופרן, אלט, טנור, בריטון, בס
וריאציה I: סופרן
וריאציה II: מצו-סופרן
וריאציה III: אלט
וריאציה IV: טנור
וריאציה V: בריטון
וריאציה VI: בס
וריאציה VII: מצו-סופרן, בס
וריאציה VIII: סופרן, בריטון
וריאציה IX: אלט, טנור, בס
וריאציה X: סופרן, מצו-סופרן, אלט, בס
וריאציה XI: סופרן, מצו-סופרן, בריטון, בס
וריאציה XII: מצו-סופרן, אלט, טנור, בריטון
וריאציה XIII: מצו-סופרן, טנור, בריטון, בס
וריאציה XIV: סופרן, אלט, טנור, בס
וריאציה XV: סופרן, מצו-סופרן, אלט, טנור, בס
וריאציה XVI: סופרן, טנור, בס
פינאלה: סופרן, מצו-סופרן, אלט, טנור, בריטון, בס

כמו רוב יצירותיו של לברי, הוריאציות למקהלה ותזמורת בוצעו בביצוע חי ואף הוקלטו. לצערנו, ההקלטה של יצירה מקסימה זו אבדה.