x

וריאציות לפסנתר

אופוס: 350 שנה: 1963 
הרכב
סולו פסנתר
אורך היצירה
16:30 דקות
תווים
וריאציות לפסנתר₪74.42


גיורגי גיגשווילי בתחרות הבינלאומית ה-17 לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין (2023)
0:30 נושא – Andante Maestoso
1:48 וריאציה 1 – Andantino
2:27 וריאציה 2 – Vivace
3:01 וריאציה 3 – Andante
4:52 וריאציה 4 – Allegro Vivace
5:28 וריאציה 5 – Allegro (Scherzo)
6:36 וריאציה 7 – Andantino
8:59 פינאלה – Vivo

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
הוריאציות לפסנתר אופוס 350, היתה היצירה אחת מהיצירות שנותרו על פסנתרו של מרק לברי בעת פטירתו.
הכלי העיקרי של לברי היה הפסנתר והוא עצמו היה פסנתרן מצוין.

היצירה מורכבת מעשרה פרקים: נושא, שמונה וריאציות ופינאלה.

  • נושא – Andante Maestoso
  • וריאציה מס׳ 1 – Andantino
  • וריאציה מס׳ 2 – Vivace
  • וריאציה מס׳ 3 – Andante
  • וריאציה מס׳ 4 – Allegro Vivace
  • וריאציה מס׳ 5 – Allegro (Scherzo)
  • וריאציה מס׳ 6 – Andantino
  • וריאציה מס׳ 7 – Allegro
  • וריאציה מס׳ 8 – Andante
  • פינאלה – Vivo