x

וריאציות על מוטיב לטבי עממי לתזמורת

אופוס: 11 שנה: 1931 
הרכב
תזמורת סימפונית
אורך היצירה
לא ידוע

וריאציות על מוטיב לטבי עממי לתזמורת – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038500280205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

  • התזמורת הסימפונית של ברלין – 15 במרץ 1931
  • קלן – 12 בפברואר 1931
  • התזמורת הסימפונית של ריגה – 12 באפריל 1931
  • תזמורת הרדיו של ריגה – 5 במאי 1934