x

וריאציות על שיר לטבי מאת פאן זאליט

אופוס: 15 שנה: 1931 
הרכב
תזמורת סימפונית
רביעיית מיתרים
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

מלים: פאן זאליט

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036491720205171

תוכניה: העמותה למוסיקה ואומנות מזרח אירופאית, אולם בכשטיין, ברלין – 15 בנובמבר 1931

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

  • רביעיית מיתרים:
    • העמותה למוסיקה ואומנות מזרח אירופאית, אולם בכשטיין, ברלין – 15 בנובמבר 1931
    • רביעיית המיתרים של הרדיו הגרמני – 6 ביוני (שנה לא ידועה)
  • תזמורת סימפונית:
    • התזמורת הסימפונית של ריגה – יולי 1932

וריאציות על שיר לטבי מאת פאן זאליט לתזמורת – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי