x

חומת ירושלים, אורטוריה

שנה: 1965 
הרכב
סופרן, טנור, בריטון, בס, קריין, 2 מקהלות, פסנתר
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

מלים: אהרון אשמן

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990037145650205171

תווים: עדיין לא נמצאו. אנא עזרו לנו לאתר את התווים של יצירה זו.

תקציר: אורטוריה ב-2 חלקים לסולנים, קריין, 2 מקהלות ותזמורת.
המחזה מאת אהרון אשמן, נכתב בהשראת ספר נחמיה העוסק בשיקום היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת בית המקדש השני ובניית חומת ירושלים.

פרטים נוספים: היצירה אינה רשומה בספר האופוסים. יש בידינו רק תמצית פסנתר שאינה שלמה.