x

חיי אדם, סוויטה גרוטסקית

אופוס: 290 שנה: 1959 
הרכב
קריין, תזמורת סימפונית:pic,1,1,eh,1,bc,1-2,2,1,0- pn,cel,accdn-timp+2-str
אורך היצירה
22:00 דקות

תינוק נולד – על סקטים – בקומזיץ – אהבה ראשונה – בצבא – החתונה – הבוס והמזכירה הצעירה – נאום פוליטי – מזדקנים – חזרה לילדות ופינאלה

הקלטה הסטורית משנת 1959:
מרק לברי, מנצח
תזמורת הבידור של קול ישראל
יצחק שמעוני, קריין

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
הסוויטה חיי אדם מורכבת מעשרה פרקים. חוש ההומור ושנינותו של לברי מוצאים ביטוי בתאור מצבים ותקופות שונות בחיי האדם.
רשות השידור נתבקשה לשלוח יצירה לתחרות בינלאומית של רשתות רדיו באירופה, והחליטה לשלוח את הסוויטה של לברי עם קטעי קישור שנכתבו ע"י דן אלמגור ובקריינותו של יצחק שמעוני.