x

טאוטאס דל (בן עמו)

אופוס: 25 שנה: 1934 
הרכב
תזמורת סימפונית
אורך היצירה
לא ידוע

טאנטס דל (בן עמו) – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי

הקלטה: אין

פרקים:

  1. פתיחה
  2. מולדת
  3. שיר הים
  4. השמש של מילוס
  5. גלות
  6. ואלס
  7. אינטרמצו
  8. מכונות

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035304960205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

  • תזמורת הרדיו של ריגה – 17 בדצמבר 1934