x

יער

אופוס: 42 שנה: 1938 
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

מלים: אלכסנדר אוסטרובסקי

תווים: עדיין לא נמצאו. אנא עזרו לנו לאתר את התווים של יצירה זו.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירה בוצעה בתיאטרון האוהל בת"א, 1937-1938