x

ירושלים, פואמה סימפונית – I

אופוס: 43 שנה: 1936 
הרכב
תזמורת סימפונית: pic/2,2,2,2–4,2,3,0–timp+2-hp-str
תזמורת קאמרית: 1,0,1,0–0,1,0,0–perc-hp-str
אורך היצירה
13:00 דקות
תווים
ירושלים, פואמה סימפונית לתזמורת קאמרית : סט מלא₪191.38
ירושלים, פואמה סימפונית לתזמורת קאמרית : פרטיטורה בלבד₪95.69
ירושלים, פואמה סימפונית לתזמורת סימפונית : סט מלא₪265.80
ירושלים, פואמה סימפונית לתזמורת סימפונית : פרטיטורה בלבד₪95.69

הקלטה: הקלטה חייה של ירושלים, פואמה סימפונית לתזמורת קאמרית מקוצרט שנערך בטרייסט, איטליה ב-29 במאי, 2016:
דוד קסאלי, מנצח
תזמורת טרייסט

הערה: אורך היצירה ירושלים, פואמה סימפונית לתזמורת קאמרית הינו 13 דקות. אורך הגרסה לתזמורת סימפונית הינו 16 דקות.

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
ללברי תמיד הייתה תחושת קודש לגבי ירושלים. הוא מצא את עצמו נפעם מול הייחודיות וההסטוריה של העיר. במשך השנים הוא חיבר שלוש יצירות סימפוניות שמתארות את העיר.

בשנת 1936, לברי כתב את הפואמה הסימפונית ירושלים – I, אופוס 43, עבור תזמורת קאמרית אשר בוצעה בירושלים ב-26 לספטמבר 1936 ע"י התזמורת הסימפונית העממית. כעבור שנה לברי התאים את היצירה לתזמורת סימפונית.

בשנת 1950, לברי עבר להתגורר בירושלים. ביוני 1953 הוא חיבר פואמה סימפונית ירושלים – II, אופוס 249. היצירה בוצעה לראשונה באותה שנה בירושלים ע"י תזמורת קול ישראל (תזמורת רשות השידור).

בשנת 1960 הוא כתב את הסוויטה לתזמורת תמונות מירושלים, אופוס 293.