x

ירושלים, פואמה סימפונית – II

אופוס: 249 שנה: 1953 
הרכב
תזמורת סימפונית: pic/2,2,eh,2/bc,2–4,3,3,1–timp+2-hp-str
אורך היצירה
17:00 דקות

ביצוע היסטורי בסביבת 1953
מרק לברי, מנצח
תזמורת קול ישראל (רשות השידור)

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036495720205171, 990036495730205171

תקציר:
ללברי תמיד הייתה תחושת קודש לגבי ירושלים. הוא מצא את עצמו נפעם מול הייחודיות וההסטוריה של העיר. במשך השנים הוא חיבר שלוש יצירות סימפוניות שמתארות את העיר.

בשנת 1936, לברי כתב את הפואמה הסימפונית ירושלים – I, אופוס 43, עבור תזמורת קאמרית אשר בוצעה בירושלים ב-26 לספטמבר 1936 ע"י התזמורת הסימפונית העממית. כעבור שנה לברי התאים את היצירה לתזמורת סימפונית.

בשנת 1950, לברי עבר להתגורר בירושלים. ביוני 1953 הוא חיבר פואמה סימפונית ירושלים – II, אופוס 249. היצירה בוצעה לראשונה באותה שנה בירושלים ע"י תזמורת קול ישראל (תזמורת רשות השידור).

בשנת 1960 הוא כתב את הסוויטה לתזמורת תמונות מירושלים, אופוס 293.