x

כתריאלים

אופוס: 88 שנה: 1939 
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

מלים: שלום עליכם

תווים: עדיין לא נמצאו. אנא עזרו לנו לאתר את התווים של יצירה זו.

אנקדוטה: במחברת האופוסים לברי, שלא תמיד הקפיד, קרא למחזה כתרילובה.

הערה: הצגת הבכורה היתה ב-28 במאי 1939 והועלתה 22 פעמים. (לפי דף ארכיון הבימה)