x

מנחם מנדל החולם, סוויטה

אופוס: 103/105 שנה: 1939 
הרכב
תזמורת סימפונית: 1/pic,1,2,asx,1–2,2,1,1–hp,accordion-timp+2-str
אורך היצירה
15:34 דקות

מרק לברי, מנצח
תזמורת קול ישראל (תזמורת רשות השידור)

פתיחה (עסקים כרגיל) – ריקוד (אוי, פרנסה) – הרכבת – השדכן – הבדחן – פולקה (מנחם מנדל לא מוותר!)

הערה: לברי כתב שתי גרסאות להרכב זה.
בשנת 1939 כתב את מנחם מנדל החולם, אופוס 103, למחזה תיאטרון באותו שם. המשך הכולל של יצירה זו הינו 55:00 דקות.
בשנה שלאחר מכן, בשנת 1940, עיבד את היצירה כסוויטה לתזמורת סימפונית, אופוס 105, שמשכה 15:34 דקות.

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990036495200205171, 990036495240205171

תקציר:
המוסיקה למחזהו של שלום עליכם נכתבה להפקה של תיאטרון האֹהל בשנת 1939. המחזה עלה בהופעת הבכורה ב-25 באוקטובר, 1939. בשנת 1940 הלחין לברי סוויטה לתזמורת, המבוססת על המוזיקה שכתב במקור למחזה.

  • פתיחה: עסקים כרגיל
  • ריקוד: אוי, פרנסה
  • הרכבת: אקספרס בסי מינור
  • נושא ווריאציות: השדכן, הבדחן
  • פולקה: מנחם מנדל לא מוותר!