x

מעגל הגיר

אופוס: 38 שנה: 1936 
אורך היצירה
לא ידוע
קטגוריה

הקלטה: אין

טקסט: קלבונד (שמו הספרותי של אלפרד הנשקה)

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038378110205171, 990038378040205171, 990038378120205171

תקציר: במסגרת היותו מלחין הבית של תיאטרון האוהל, לברי חיבר את המוסיקה למחזה "מעגל הגיר".
מעגל הגיר (Der Kreidekreis) נכתב ע"י המחזאי קלבונד (שמו הספרותי של אלפרד הנשקה) בהשראת דרמה סינית עתיקה.
מאוחר יותר הוא שימש כהשראה למחזה המפורסם של המחזאי הגרמני ברטולט ברכט – מעגל הגיר הקווקזי.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירה בוצעה בתל אביב, ב-7 בדצמבר 1936