x

מקצבים פלשתינאים, סוויטה לפסנתר

אופוס: 72 שנה: 1938 
אורך היצירה
10:00 דקות
תגיות

פרקים:
1. פרליוד – שיר רועה
2. שיר ערב
3. שיר ערש
4. השיירה
5.מרש גרוטסק

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038392290205171, 990038392290205171, 990038392320205171, 990038392340205171, 990038392370205171

תקציר: כדרכו, מרק לברי נהג לכתוב אפיזודות קצרות על נושאים ארצישראלים. בהיותו "חדש" בארץ, הוא כתב את שמות הפרקים בגרמנית.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירות בוצעו ב:

  • 7 בספטמבר 1938 – ירושלים 12 בנובמבר 1939 – רדיו ירושלים