x

מרש ארץ-ישראל מס' 2 (מרש הבריגדה)

אופוס: 184 שנה: 1945 
הרכב
תזמורת כלי נשיפה: pic,2,1,3,asx,tsx,bsx,-3,3,3,0-baritone,euphonium-2db-2perc
אורך היצירה
4:00 דקות
מרש ארץ-ישראל - דף כותר בכתב ידו של לברי

מרש ארץ-ישראל – דף כותר בכתב ידו של לברי

שיר לכת לתזמורת כלי נשיפה

הקלטה: אין

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

מרש ארץ-ישראל - תווים בכתב ידו של לברי

מרש ארץ-ישראל – תווים בכתב ידו של לברי

 

 

 

 

אנו מודים לעמית גור שמצא את היצירה באוסף שדמי בספרייה הלאומית והביא אותה לידיעתינו.