x

סדום

אופוס: 87 שנה: 1939 
הרכב
קול ופסנתר
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

מלים: שלמה הופמן

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035293180205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
פרימיירה בתאטרון האוהל ב-5 ביוני 1939