x

סוויטה לכינור ותזמורת

אופוס: 85 שנה: 1939 
הרכב
כינור ופסנתר
כינור ותזמורת סימפונית:2,2,2,2-4,2,3,0-hp-perc-str
אורך היצירה
20:00 דקות
תווים
סוויטה לכינור ותזמורת : סט מלא₪467.81
סוויטה לכינור ותזמורת : תמצית פסנתר₪120.50
סוויטה לכינור ותזמורת : פרטיטורה בלבד₪85.06
סוויטה לכינור ותזמורת : סולו₪35.44


הקלטה מביצוע הבכורה בירושלים ב- 19 בפברואר 1939:

סוויטה לכנור ותזמורת, בכתב ידו של לברי

סוויטה לכינור ותזמורת, בכתב ידו של לברי

סשה פרנס, כינור
מרק לברי, מנצח
תזמורת שירות השידור של פלשתינה

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
סוויטה לכינור ותזמורת בוצעה לראשונה בירושלים ב- 19 בפברואר 1939.
ביצירה ארבעה פרקים:

  • Introduction (Allegro Maestoso)
  • Allegro Moderato
  • Adagio
  • Allegro (Rikud-Dance)