x

סוויטה עליזה

אופוס: 300 שנה: 1960 
הרכב
הרכב תזמורתי מיוחד: 0,0,2,0-0,0,3,0-timp+2-pn-cemb-str
אורך היצירה
10:30 דקות

מרק לברי (מנצח)
תזמורת קול ישראל (רשות השידור)

פרקים:

  1. שיר לכת
  2. ואלס
  3. הבה נרגילה (מזרחי)
  4. סקרצו
  5. רומנסה ים-תיכונית
  6. רונדו אטונליקו

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035289460205171

תקציר:
מרק לברי היה ידוע כליצן גדול וגם כאשף מוזיקה קלה. הוא כתב יצירות רבות עבור תוכניות בידור ברדיו (הטלויזיה הישרלית התחילה את שידוריה כשנה אחרי פטירתו). אלה אינן מיצירותיו החשובות אך כיף להאזין להן. חוץ מזה, הן עזרו לו לשלם את החשבונות…

ביצירה ״סוויטה עליזה״ 6 פרקים. חלק מהקטעים כתובים בסגנון יותר מודרני. בפרק השלישי לברי הלביש את השיר הידוע ״הבה נגילה״ בלבוש ערבי תחת הכותרת ״הבה נרגילה״.

בפרק האחרון שכותרתו ״רונדו אטונליקו״, לברי התחשבן עם מבקריו שהתלוננו שיצירותיו נאיביות, מלודיות מידי ואינן ״מודרניות״ מספיק. בקטע קצר זה הוא הפגין את יכולתו לכתיב מוסיקה אטונלית (הנוגדת את השקפתו שמוסיקה שכזו הינה אופנה חולפת בלבד). בצלילים האחרונים, לברי לא יכל להתאפק ובבדיחות סיים בהפתעה בציטוט משיר הילדים “יונתן הקטן”.