x

סעודת לילה אוקראינית לתזמורת

אופוס: 7a שנה: 1930 
הרכב
תזמורת סימפונית
אורך היצירה
לא ידוע
תגיות

פלקט מקונצרט התזמורת הסימפונית של ברלין ב-6 באפריל 1930 בו בוצעה יצירתו של מרק לברי ״סעודת לילה אוקראינית לתזמורת״"

פרקים:

 1. לילות אוקראינה
 2. העזים באות
 3. הקוזאק השתיין
 4. מלנכוליה אוקראינית
 5. הקוזאק השמח
 6. ריקוד הנערות הקוזאקיות
 7. שערוריה בכפר
 8. משמר הלילה
 9. סביבה עליזה
 10. ריקוד עם
 11. מצעד הקוזאקים
 12. ריקוד הקוזאקים

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035290680205171

תקציר: הסוויטה מבוססת על המצור על ברסט אופוס 7

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

 • קונסרבטוריון שטרן, ברלין – ינואר 1929
 • התזמורת הסימפונית של ברלין – 6 באפריל 1930
 • ריגה – קיץ 1930
 • התזמורת הסימפונית של ריגה – 3 באוגוסט 1933