x

עבודת הקודש, קטעים למקהלת ילדים, חזן ועוגב

אופוס: 254 שנה: 1955 
הרכב
חזן, מקהלת ילדים, אורגן
אורך היצירה
25:00 דקות

הערה: זהו עיבוד של לברי לאורטוריה "עבודת הקודש" (אופוס 254), לבריטון, מקהלה מעורבת ותזמורת.

מלים: מן המקורות

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

הקלטה: אין

תקציר:
ראו את תיאור היצירה "עבודת הקודש" כאן.

הגרסה למקהלת ילדים, חזן ועוגב, מכילה פרקים נבחרים מתוך האורטוריה השלמה. לבקשתו של החזן ראובן רינדר, כתב לברי את העיבוד למקהלת ילדים. לברי הקדיש את היצירה לחזן רינדר.

לברי בחר את הפרקים הבאים ביצירה:
מזמור שיר, לכה דודי, ברכו, מי כמוך, ישמחו, שירה חדשה, קדוש, שאו שערים, שמע ישראל, עץ חיים, ואנחנו, הללויה.