x

עלי דווי, קנטטה

אופוס: 238 שנה: 1951 
הרכב
סולו בריטון, מקהלה, תזמורת סימפונית: 2,2,2,2-3,2,3,1-timp+1-hp-str
אורך היצירה
22:00 דקות

הוקלט ב-2 במאי, 1967, באולם ימק"א בירושלים:
וִילִי הַפַּרְנָס, בריטון
איתן לוסטיג, מנצח
מקהלת קול ציון לגולה (רשות השידור)
תזמורת קול ישראל (רשות השידור)

מלים: ראובן אבינעם

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035304510205171, 99003827018020517, 990038270120205171

תקציר:
"בכ"ג באדר א' תש"ח, היום בו נפל בני בכורי נעם במאבק הגבורה בהרי יהודה, נזדעזע אילן חיי, ואלה עלי הדווי שנשרו מצמרתנו" – כך רשם המשורר ראובן גרוסמן (הוא אבינעם) בדברי המבוא שלו לסדרת שיריו "עלי דווי". בצרור שירים זה נותן המשורר ביטוי לרגשות אב שכול במולדת ודברי היגון חדורים רגשי גאון.

מרק לברי, בדבריו על היצירה כותב: "מאורע זה, אחד מאפוסי הגבורה של מלחמת השחרור, נגע עד לבי, וביחוד השפיעו עלי שורותיו של אב על מות בנו. ראיתי בשורות אלו סמל לתגובותיהם של אלפי הורים שכולים על אבלם, ובצלילי נסיתי להביע את רגשותיהם ורגשותי אני כקומפוזיטור החי את התקופה על כל מאורעותיה."

בקנטטה שבעה פרקים:

 • פתיחה – Andante
  "הארץ נתנה, הארץ לקחה. יהי שם אלהי האומה מבורך"
 • קדיש – Andantino
  האב השכול מוצא נחמה בעובדה כי לא לשווא נשפך דם בנו כי – "את צרור חייו נתן למען כרות ברית עם הארץ הזאת"
 • אינטרמצו – Largo
  נגנינת ביניים (תזמורת)
 • בדמע – Adagio
  המשורר מבקש מבנו לסלוח לו שהוא מבכה את אבדתו, אך ליבו של אב איננו אבן
 • על המשמר בלילה – Andante Moderato
  מקהלה ותזמורת, ללא מלים
 • עם צוואתך – Andante
  צוואת הבן, בת חמשת הפסוקים, שנכתבה על פתק קטן מסתיימת במלים: "אל תספידוני, כי עשיתי את המוטל עלי". האב עונה: "בן יקיר, עצמת מני ורוחך שגב" וממשיך "זה צווך אך למלאנו קטונתי! …אללי!"
 • שיר המעלות – (Andante (Maestoso
  בשיר זה מבקש המשורר מאלוהים כי יזכהו להבין את עוצמתו וגדלות רוחו של בנו