x

פוקסטרוט פלשתינאי (ג'אז)

אופוס: 32 שנה: 1936 
הרכב
מוסיקה תזמורתית, הרכב מיוחד
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038391910205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירות בוצעו ב:

  • פסטיבל פורים בתל אביב 8-9 במרץ, 1936