x

קונצ'רטו לכינור ותזמורת

אופוס: 78 שנה: 1938 
הרכב
סולו כינור, תזמורת סימפונית:1,1,1,1-2,2,1,0-timp+2-hp-str
אורך היצירה
20:00 דקות
תגיות
תווים
קונצ'רטו לכינור ותזמורת : סט מלא₪719.43
קונצ'רטו לכינור ותזמורת : תמצית פסנתר₪106.32
קונצ'רטו לכינור ותזמורת : פרטיטורה בלבד₪163.02
קונצ'רטו לכינור ותזמורת : סולו₪49.62

הקלטה: אין

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
הקונצ'רטו לכינור ותזמורת נכתב עבור הכנר אנדריאס וייסגרבר, חברו של לברי, שביצע אותו לראשונה ב-20 ביוני 1939 עם תזמורת הרדיו של פלשתינה.

לקונצ'רטו שלושה פרקים:

  • (Allegro Moderato (Marcia
  • Andante
  • Allegro Assai
עתון דבר - מרק לברי על יצירתו

עתון דבר – מרק לברי על יצירתו

בראיון לעתון "דבר" בשנת 1939 לברי מדבר על היצירה:

הקונצרט שלי לכינור ולתזמורת היא אחת מיצירותי האחרונות שנכתבו בדצמבר 1938. יצירה קונצרטנטית טהורה, אך גם כאן אפשר למצוא הרבה שלא יכולתי לכותבו אלא בארץ.
בקונצרט שלושה חלקים, אבל שיניתי בו מן המקובל. הפרק הראשון — אלגרו עם קדנצה; השני מתחיל בקדנצה ועובר לאלגרו; השלישי — ויואצ'ה בריתמוס מחולי.