x

קריוקה, ריקוד

אופוס: 29 שנה: 1935 
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035288040205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירה בוצעה בתאטרון רמפה, תל-אביב 1935