x

ריקוד חסידי לתזמורת

אופוס: 22 שנה: 1930 
הרכב
תזמורת סימפונית: pic,1,2,2,2-4,2,4,0-timp+2-hp-str
אורך היצירה
לא ידוע

ריקוד חסידי לתזמורת – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038369270205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

  • התזמורת הסימפונית של ברלין – 1930
  • התזמורת הסימפונית של ריגה – 20 באוגוסט 1932
  • תזמורת הרדיו של ריגה – יולי 1933