x

ריקוד, שיר

אופוס: 270 שנה: 1957 
הרכב
קול ופסנתר
אורך היצירה
3:30 דקות
תגיות

הקלטה: אין

מלים: ירמיהו ל"א, י"ב

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990025708950205171

תקציר: התווים של השיר ”ריקוד“ נמצא בחוברת שירים במרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פליציה בלומנטל בתל אביב. המנגינה נמצאה גם תחת הכותרת ”ובאו ורננו“ בחוברת שירים, "בנבל עשור", שהודפסה בירושלים לרגל מלאת 10 שנים להקמת המדינה.

מלים: ריקוד, שיר/ירמיהו ל"א, י"ב
ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב ה'