x

שירים ארצישראלים

אופוס: 61 שנה: 1937 
הרכב
רביעיית גברים
אורך היצירה
לא ידוע
תגיות

פרקים:

הקלטה: אין

תווים: עדיין לא נמצאו. אנא עזרו לנו לאתר את התווים של יצירה זו.

פרטים נוספים: בשנת 1937 לברי עיבד שירים לרביעיית גברים לקראת קונצרט שנערך בדצמבר באותה שנה. העיבודים כללו שירים מקוריים של המלחין, שירים של מלחינים אחרים ושירי עם.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירות בוצעו ב:

  • רדיו ירושלים – 4 באפריל 1937
  • רדיו ירושלים – 9 בדצמבר 1937