x

שירים לטביים לקול ותזמורת

אופוס: 20 שנה: 1932 
הרכב
מקהלה ותזמורת
אורך היצירה
לא ידוע

שירים לטביים לקול ותזמורת – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי

הקלטה: אין

מלים: ו. סקייסטלנג

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038377910205171, 990038377900205171