x

שירי נמל

אופוס: 58 שנה: 1937 
הרכב
רביעיית גברים
אורך היצירה
לא ידוע
תגיות

פרקים:

  • יפרח נמל
  • סירתי אופוס 50
  • שיר הנמל

הקלטה: אין

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035290380205171

פרטים נוספים: בשנת 1937 לברי עיבד שירים לרביעיית גברים לקראת קונצרט שנערך בדצמבר באותה שנה. העיבודים כללו שירים מקוריים של המלחין, שירים של מלחינים אחרים ושירי עם.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירה בוצעה ברדיו ירושלים – 9 בדצמבר, 1937