x

שירי עם יהודיים לרביעיית מיתרים

אופוס: 14 שנה: 1931 
הרכב
תזמורת מיתרים
אורך היצירה
לא ידוע

שירי עם יהודיים לרביעיית מיתרים – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי

הקלטה: אין

פרקים:

 1. קול נדרי
 2. הבדלה
 3. אשת חייל
 4. שן ילדי
 5. טאייקו
 6. אינגלה (ילדון)
 7. החוט
 8. קופלה (ראש)
 9. דודלה
 10. מרגניות
 11. הוא התפלל
 12. בעל עגלה
 13. יער קטן
 14. וכו'

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035292180205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

 • רביעיית יוג'ין טרנסקי – 1931