x

שיר החלוץ

אופוס: 49 שנה: 1938 
הרכב
קול ופסנתר
אורך היצירה
לא ידוע

הקלטה: אין

מלים: אביגדור המאירי

כתבי היד: בארכיון מרק לברי, מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990038428550205171, 990038428550205171, 990037147930205171

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
היצירה בוצעה ברדיו ירושלים – 2 במאי, 1938 (זמרת: ארנשטיין)