x

שיר לכת לתזמורת כלי נשיפה

אופוס: 324 שנה: 1963 
הרכב
תזמורת כלי נשיפה: pic,1,0,3,asx,tsx,bsx,bn-4,3,4,0-euph(baritone)-db-3perc
אורך היצירה
4:00 דקות
תגיות
תווים
מרש לתזמורת כלי נשיפה : סט מלא₪141.76
מרש לתזמורת כלי נשיפה : פרטיטורה בלבד₪35.44
שיר לכת לתזמורת כלי נשיפה - תווים

שיר לכת לתזמורת כלי נשיפה – תווים

הקלטה: אין

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי