x

שלוש בורלסקות

אופוס: שנה: 1927 
הרכב
פסנתר
תזמורת סימפונית
אורך היצירה
לא ידוע
תגיות

שלוש בורלסקה – מתוך ספר האופוסים של מרק לברי

הקלטה: אין

פרקים:
בורלסקה לפסנתר: התרנגולת – התרנגול – התרנגול והתרנגולת
בורלסקה לתזמורת סימפונית: תרנגול במנוסה (סקרצו) – הכרזת האהבה על ידי התרנגולים – עזיבה נעלבת של התרנגולות

כתבי היד: בארכיון מרק לברי,מחלקת המוסיקה, הספרייה הלאומית, מספר/י מערכת 990035287970205171, 990035287980205171

תקציר:
סוויטה קומית: התרנגול והתרנגולת.

מידע מתוך ספר האופוסים של המלחין:
ביצועים:

  • התיאטרון הממלכתי של זארבריקן, גרמניה 1927/8