x

יום הולדת, מחזה לילדים בשלושה מעמדים

אופוס: 240 שנה: 1951 
הרכב
קול ופסנתר
מקהלה
קול והרכב כלי
אורך היצירה
7:00 דקות

הקלטה מס' 1: באה באה התמורת – 1978:
מתוך התקליט "עוגה עוגה"
קול: רוחמה
עיבוד וניהול מוסיקלי: יוריק בן-דוד

הקלטה מס' 2: באה באה התזמורת – 1968:
מתוך התקליט "51 שירי ילדים"
מקהלת ילדי בית-הספר בית הכרם, ירושלים

מלים: יעקב דוד קמזון

כתבי היד: בארכיון הספרייה הלאומית – 99003640354020517

תקציר:
המחזה לילדים בשלושה מעמדים "יום הולדת" נכתב ע"י י.ד.קמזון. מרק לברי חיבר מוסיקה לארבעה שירים:

  • היום יום הולדת
  • ברוך הבא
  • באה באה התזמורת
  • היי נרקודה

המחזה והתווים הודפסו במלואם במהדורת 30.1.1952 של עתון "דבר לילדים". עד היום השיר "באה באה התזמורת" שגור בפי ילדי ישראל.

המחזה לילדים "יום הולדת", עם התווים של מרק לברי, הודפס במהדורת 30.1.1952 של עתון "דבר לילדים"

המחזה לילדים "יום הולדת", עם התווים של מרק לברי, הודפס במהדורת 30.1.1952 של עתון "דבר לילדים"

מלים:

היום יום הולדת
היום יום הולדת!
זה היום נגילה
ונשמחה בו.

ברוך הבא
ברוך הבא, ברוך הבא,
וברוכים כל הבאים.

באה באה התזמורת
באה באה התזמורת,
תף חליל ומצלתים.
בום בום טרל-ל-ל-לי דזין דזין
שיר נגנו, שיר זמרו,
גמדים מחאו כפים!
בום בום טרל-ל-ל-לי דזין דזין

היי נרקודה
היי נרקודה, היי נרקודה,
היי נצאה במחול.
נעלזה גם נגילה,
ונשיר שירים בקול.