x

סוויטה יהודית

אופוס: 17 שנה: 1929 
הרכב
תזמורת מיתרים
רביעיית מיתרים
אורך היצירה
12:00 דקות
תווים
סוויטה יהודית לתזמורת מיתרים : סט מלא₪99.23
סוויטה יהודית לתזמורת מיתרים : פרטיטורה בלבד₪42.53
סוויטה יהודית לרביעיית מיתרים : סט מלא₪88.60

אלגרו — אנדנטה — ויואצ'ה (ריקוד חסידי)

Suite-Juif-1הקלטה מה-11 באוקטובר 2015 בקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה, תל-אביב:
אנסמבל סולני תל אביב
ברק טל, מנצח

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
מאז ומתמיד מרק לברי היה קשור למורשתו היהודית ולמוזיקה לה נחשף בבית אבא. אביו נהג לפזם מנגינות ותפילות יהודיות שנטמעו אצל המלחין, שלעיתים השתמש בהן ביצירותיו.

במיוחד מעניין לציין שבשנותיו האחרונות בגרמניה, 1929-1932, לברי כתב מספר יצירות בהשראת מורשתו:

 

בסוויטה היהודית שלושה פרקים:

  1. אלגרו: מנגינה בעלת גוון יהודי
  2. אנדנטה: פרק לירי ואינטימי
  3. ויואצ'ה: ריקוד חסידי. לימים, לברי השתמש בריקוד חסידי זה באופרה "דן השומר" בסצנה בה הזקנים נזכרים בחגיגות 'שמחת תורה' בעיירה (בגלות).

ביצועים:
ברלין, אפריל 1931
תזמורת הרדיו של פלשתינה, 1936
ריקוד חסידי (הפרק השלישי) בלבד בוצע ע”י תזמורת הרדיו של פלשתינה ב-12 בדצמבר, 1937