x

קונצ'רטו לשני חלילים, צ'לו ופסנתר

אופוס: 262 שנה: 1956 
הרכב
מוסיקה קאמרית: 2 חליל, צ'לו, פסנתר
אורך היצירה
16:00 דקות
תווים
קונצ'רטו לשני חלילים, צ'לו ופסנתר : סט מלא₪134.67

Allegro Moderato – Andante (Pastorale) – Vivo (Dance)

הוקלט על ידי רביעיית "דלת כלי שיר" בשנת 1957

קונצ'רטו לשני חלילים, צ'לו ופסנתר, אופוס 262

קונצ'רטו לשני חלילים, צ'לו ופסנתר, אופוס 262

חנוך תל-אורן, שרונה תל-אורן – חלילים
יצחק בלסברגר – צ'לו
נלי בן-אור – פסנתר

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
הקונצ'רטו לשני חלילים, צ'לו ופסנתר כולל שלושה פרקים:
Allegro Moderato
Andante (Pastorale)
Vivo (Dance) – הנושא מבוסס על "הורה" אופוס 243.1

הקונצ'רטו לשני חלילים, צ'לו ופסנתר נכתב בהזמנת רביעיית "דָלֶת כלי שיר" שכללה את החלילנים חנוך ושרונה תל-אורן, הצ'לן יצחק בלסברגר והפסנתרנית נלי בן-אור.

לברי המפוזר נתן לחנוך תל-אורן את הפרטיטורה המקורית ושכח לשמור עותק של היצירה. בשנת 2014 תלמידו של תל-אורן, רענן אילון, מצא את כתב היד של הקונצ'רטו והעבירם לעמותה למורשת מרק לברי.

היצירה הוקלטה בשנת 1957 ע"י הרביעייה עבור קול ישראל (רשות השידור) ואבדה. ההקלטה נמצאה במרץ 2017, 60 שנה אחרי שהוקלטה.