x
Concertino for Harp, Violin, Viola and Cello

רביעייה לנבל, כינור, ויולה וצ‘לו

אופוס: 83 שנה: 1939 
הרכב
נבל, כינור, ויולה, צ'לו
אורך היצירה
25:00 דקות
תווים
רביעייה לנבל, כינור, ויולה וצ‘לו : סט מלא₪361.49

הקלטה מיום 30 במאי, 2024
מרינה פרדין, נבל
ז׳אנה גנדלמן, כינור
איתמר רינגל, ויולה
איריס יורטנר, צ׳לו

מו"ל: העמותה למורשת מרק לברי

תקציר:
הרביעייה לנבל, כינור, ויולה וצ'לו, נכתבה עבור ידידיו של לברי: אנדראס וייסגרבר (כינור), קלצקי (ויולה), יוסף וייסגרבר (צ‘לו) וקלארי סרבש (נבל). היצירה הווירטואוזית בוצעה לראשונה ב-21 בינואר, 1939 בבית ברנר בתל אביב.
הערה: בכותרת כתב היד של היצירה לברי כתב ״Konzertstück״, ״קטע קונצרטנטי״.

ביצירה שלושה פרקים:

  • Andante
  • Adagio – שיר השירים
  • Allegro Agitato – ריקוד