x

תרומות

העמותה למורשת מרק לברי, שהינה מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר), תלוייה במענקים ותרומות כדי לקדם את המוסיקה של אחד מחשובי המלחינים במאה העשרים.

בעוד מרבית מ- 400 יצירותיו של מרק לברי זכו לביצועים, רק כ-65 יצאו לאור. הנגשת המוסיקה של לברי למוסיקאים ולקהלים ברחבי העולם דורשת משאבים רבים.

תרומתכם, גדולה ככקטנה, תעזור לנו במאמצינו להפוך את היצירה המוסיקלית החשובה של מרק לברי לידועה ונגישה.
מספר דוגמאות לפרוייקטים עליהם אנו עובדים: