מקורות

מחקר

כל כתבי היד של מרק לברי שמורים בספרייה הלאומית.

מוציאים לאור

העמותה למורשת מרק לברי אמונה על הוצאתם לאור של כתבי יד שטרם נדפסו. לבירורים, פנו אלינו.

מוזיקה לרכישה