x

ניוזלטר: האופרה “דן השומר” בספרייה הלאומית

ניוזלטר מתאריך 30.4.2015:

(לקבלת עלונים בעתיד נא לגשת לדף ההרשמה)

 

פרטים נופים אודות היצירה: דן השומר, אופרה, אופוס 158.

בברכה,

העמותה למורשת מרק לברי
www.marclavry.org.il

נ.ב. רוצים לשתף את חבריכם בניוזלטרים עתידיים? הפנו אותם לדף ההרשמה לעלון העמותה.